Requena Advocats
M'AgradaTwitter
  • Requena
  • Requena

Serveis destacats

serveis jurídics SERVEIS JURÍDICS
I ASSESSORAMENT EN ELS ÀMBITS

 Penal

 Civil/Família
 /Mercantil/Fiscal

 Administratiu

 Contenciós -
 administratiu

 Social
 

 

serveis jurídicsSERVEIS PER
COL•LETIUS

Mossos D’Esquadra

 


 

 

 

serveis jurídics

REQUENA ADVOCATS ofereix descomptes del 20% en els àmbits penal i administratiu per als familiars dels beneficiaris d'alguna de les pòlisses d'assegurança que ofereix la firma, així com per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques.

 

 

Arag Assegurances GESTIÓ
DE PÒLISSES
D'ASSEGURANCES ARAG
 

Requena Advocats

Requena Advocats és un bufet jurídic multi-disciplinar que compta amb un equip de treball format per l’Albert Requena, especialista en dret penal i administratiu, i un grup d’advocats especialistes en altres àrees del dret (processal, civil, matrimonial, dret de danys, dret tributari i dret laboral) que li confereixen la possibilitat d’abastar totes les necessitats jurídiques dels nostres clients amb la màxima professionalitat. Així mateix, compta amb advocats col·laboradors externs especialistes bàsicament en dret penal, que li permeten al bufet poder-se adaptar amb la millor flexibilitat i eficàcia en la gestió de qualsevol encàrrec.
 
Per als funcionaris i professionals de la seguretat pública (mossos d’esquadra, policies locals, tècnics en institucions penitenciàries, bombers i agents rurals), oferim SERVEIS JURÍDICS GLOBALS de defensa penal, administrativa i de reclamació de danys corporals, per tot allò que els afecti tant en la seva activitat laboral com particular.
 
Requena Advocats també ofereix a empreses de seguretat privada i als Ajuntaments de tot Catalunya, la possibilitat d’externalitzar els seus serveis jurídics, de manera totalment adaptada a les seves necessitats.
 
Com a mediadors de la companya ARAG Seguros, disposem d’assegurances d’assistència de viatges, lloguer d’immobles, comunitats de propietaris o de defensa jurídica del nucli familiar.